İnşaat Taahhüt

Yapı işleri; temelden çatıya birçok kalem işi, birçok detayı içeren, dolayısı ile çok farklı konuda bilgi birikimini ve deneyimi gerektiren, sorunlara çok kısa sürede çözüm bulunması zorunluluğu olan işlerdir ve konusunda uzman kişilerce yapılması gerekir.

Güneş Mühendislik, bunun bilinciyle konusunda deneyimli mimar ve mühendislerle çalışmayı kendine ilke edinmiştir. İnşaat taahhüdü demek, bir yapının tasarımı, mimari-statik (betonarme-çelik) projelerinden, her türlü imalat ve montajına, temelden çatıya her detayının tamamlanarak, işverene kullanıma hazır halde teslimine kadar her aşamayı üstlenmek, standartlara uygun, sağlam, estetik ve kullanışlı bir yapı teslim etmeyi garanti etmek demektir.

Bünyemizde çalışan yaratıcı, dinamik ve estetiğe önem veren mimar kadrosu ile, yıllarca her türlü betonarme ve çelik projeye imza atmış, deprem yönetmeliğine hakim, şantiye deneyimli mühendis kadrosunun koordineli çalışmaları neticesinde, mükemmel sonuçlar elde edilmesi başlıca prensibimiz olmuştur. Mimari ve statik projelerin bir arada hazırlanmasının bir sonucu olarak, tüm detaylar proje aşamasında çözülüp, uygulamada karşılaşılabilecek hata ve sorunlar ortadan kalkmaktadır.

Anahtar teslimi yapılan işlerde, mükemmel sonuçlar elde edebilmek için, dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlar:

°° İşverenin İsteği: Herşeyden önce, işveren talebini ve ihtiyaçlarını tam olarak belirtmelidir. Verilecek hizmet, her ne şekilde olursa olsun, mesleki şartlara uymak kaydıyla, işverenin istekleri doğrultusunda yapılacaktır. İşveren isteklerini anlatır, gerektiğinde tavsiyelerimizi de sunarak yapılacak işe karar verilir.

°°Uygulamanın Yapılacağı Yer: Karşılıklı görüşmeler neticesinde işin yapılmasına karar verilmesinin ardından, inşaatın yapılacağı

arazi görülür. Arazinin konumu, yerel yönetmeliklerce izin verilen kullanım alanı ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapının konumuna boyutlarına bu aşamada karar verilir. Projelendirmede gerekli olacak zemin etütleri yapılır. Mühendislik hesaplarında kullanılacak yük değerleri bakımından da arsanın yeri ve rakımı önem taşımaktadır.

°°Tasarım ve Mimari Proje: Bu aşamada, belirlenmiş olan yapı ölçüleri içinde kalarak, binanın kullanım amacı ve işverenin taleplerine yönelik tasarımı ve mimari projesi hazırlanır. İki boyutlu teknik çizimlerin yanında, üç boyutlu resimleri de hazırlanan yapının projesi işverene sunulur. İşverenin uygun görmesi halinde gerekli revizyonlar da yapıldıktan sonra, mimari projenin resmi onayları alınır.

°°Statik, Elektrik ve Tesisat Projeleri: Binanın mimarisi, konumu ve kullanım amacı, dolayısıyla gelmesi muhtemel yükler belirlenmiş olduğu için, mimari projeye uygun olarak statik (betonarme-çelik), tesisat (sıhhi tesisat, kalorifer, doğalgaz, vb.) ve elektrik projeleri bu aşamada hazırlanır. Mimar ve mühendislerimiz bir arada çalıştıkları için, hiçbir detay gözden kaçmaz, gerektiğinde birbirlerini uyarırlar.

°°İnşaata Başlama: Tüm projeleri hazırlanan, resmi onayları ile birlikte yapı başlama izni de alınan yapının, iş programının belirlenmesinin ardından belirlenen yapı denetim mekanizmaları gözetiminde hafriyatıyla birlikte inşaatına başlanır. Bundan sonrası şantiye programı dahilinde yürütülecek işlerdir. Yapı yerinde şantiye binamız kurulur, gerekli teçhizat ile donatılır, şantiye deneyimli bir mühendisimiz görevlendirilir ve gözetiminde, iş programına uygun olarak inşaat yürütülür.

°°Malzeme Seçimi ve Malzeme Temini: Proje aşamasında birinci keşif özeti çıkarılan işlerin tüm malzeme kalemleri, işin akışına göre doğru zamanlarda ve doğru yerlerden temin edilir. Doğru iş olumlu referans, yanlış iş olumsuz referans teşkil eder. Bu nedenle, imalatın her kaleminde doğru, kaliteli malzeme kullanır; yaptığımız her imalat ve uygulamanın arkasında durmaya özen gösteririz.

°°Ekip Seçimi: Doğru, ehil ekiplerle çalışmak, sağlıklı sonuç almak için zorunludur. Eğri gemiyle doğru sefer yapamazsınız. Mükemmel bir proje, en kaliteli malzeme seçimi, kaliteli bir yapı için yeterli değildir. Üçüncü sac ayağı olan kaliteli ekip, kaliteli sonuç verecektir ki, Güneş Mühendislik, ekiplerinin işinde uzman olmasına dikkat eder.

°°İş Teslimi: Projede ve iş programında belirlenen tüm iş kalemleri tamamlanıp, işverenin diğer istekleri de yerine getirildikten sonra, bina kullanıma hazır halde teslim edilir. Bu aşamada bizim için en büyük ödül, küçük bir teşekkürdür.

Sonuç olarak, binalar insanların yaşadıkları, çalıştıkları, spor yaptıkları, alışveriş yaptıkları; dolayısı ile yaşamlarının büyük bölümünü geçirdikleri yerlerdir. Yani bina yapımına verilen önem, insana verilen önemle özdeştir.  olarak tüm işlerimizi bu bilinçle yapmakta, bu bilinçle hizmet vermekteyiz.