Güçlendirme-Onarım

Ülkemizde yaşanan ve can kaybıyla sonuçlanan depremler sonucu, güçlendirme kavramı ön plana çıkmaya başlamıştır. Yapıların baştan yapılmaları yerine güçlendirilmeleri daha ekonomik bir çözümdür.

Ancak güçlendirme projelerinin çok iyi hazırlanması ve doğru tasarımlar yapılması şarttır. Aksi takdirde güçlendirilmek istenen bina zayıflatılabilinir.

Güçlendirme projeleri, uygun tekniklerle çözülmüş olmalıdır. Yeni gelişmekte olan güçlendirme kavramının, bir çok yanlış uygulamasına rastlanıyor.

Şirketimiz, yılların tecrübesi ve deneyimiyle, yerinde yapılan incelemeler sonrasında bilgisayarda üç boyutlu olarak gerekli analizleri yaparak size en uygun güçlendirme projesini geliştirebilir.